இலங்கையின் மின்சக்தி உற்பத்திக்கு உதவவுள்ள துருக்கி

இலங்கையில் கழிவுப்பொருட்களில் இருந்து மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் வேலைத்திட்டத்துக்கு துருக்கி ஒத்துழைப்பு வழங்கவுள்ளது.

துருக்கியின் இலங்கைக்கான தூதுவர், இது தொடர்பாக மின்சக்தி வள அமைச்சுடன் கலந்துரையாடல் நடத்தியுள்ளார்.

குப்பைக்கூளங்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு இலங்கை பெருமளவில் முகம் கொடுத்துள்ள நிலையில், அவற்றில் இருந்து மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்வது சிறந்த திட்டமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதன்படி நாட்டின் எதிர்கால மின்சக்தி வள தேவையை பூர்த்தி செய்துக் கொள்ளும் வகையில், இதற்கான வேலைத்திட்டங்களுக்கு துருக்கி ஒத்துழைப்பு வழங்க முன்வந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *